Guldluppen 2013

posted in: Rapporter | 0

Värdig pristagare Svenska Botaniska Föreningen delar varje år ut Guldluppen till en svensk botanist, som ”aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet”. I år har en … Continued

Floraväktarna 2013

posted in: Rapporter | 0

Vi hoppas på ett givande år 2013, då vi skall komma igång ordentligt med övervakningen av lokaler. Startskottet går den lördagen 6 april i Uddevalla. Vik denna dag för detta! Program och vägbeskrivning kommer att läggas in här och också sändas … Continued

Floraväktardag i Munkedal

posted in: Rapporter | 0

Munkedals kommun är unik i Bohuslän för sina många förekomster av trollsmultron (titta gärna på kartan i Bohusläns Flora). Växten följer i stort sett Örekilsälven (egentligen är det nog så att växten trivs i det speciella svarta berg som Örekilsälven … Continued

Floraväktardag i Sanne

posted in: Rapporter | 0

Eva Falk, Arne Lysell, Atto Rottier, Jonny Andersson och jag (Evastina) möttes tisdagen den 9 juli vid Sanne kyrka i strålande väder. Målet var att kolla upp gamla lokaler för slåttergubbe.  Att denna slåtterängsart gått starkt tillbaka var vi medvetna … Continued

Floraväktardag Ramsvik

posted in: Rapporter | 0

Ett tappert gång samlades måndagen den 1 juli för att kolla rödlistade arter vid Grosshamn på Ramsvikslandet. En liten steril tuva av sjötåtel lämnade vi med hoppet att det skulle visa sig bli fler längre fram på säsongen. I hällkar … Continued

Floraväktarläger 2012

posted in: Rapporter | 0

I månadsskiftet juni-juli samlades ett 15-tal floraväktare till träff på Ramsvikslandet. Förläggningen var en gammal militärbarack vid Grosshamn, som tidigare varit övningsfält för I17. Första dagen (lördag) deltog 14 personer. Glädjade nog hade vi med oss två entusiastiska barn, som … Continued

Kontroll av ostronörtlokaler

posted in: Rapporter | 0

Efter den gångna vintern med många hårda stormar och mycket högvatten, hade mycket tång blåst långt in på stränderna och låg i vissa utsatta lägen i tjocka lager. Vi blev oroliga för att ostronörten skulle ha blivit begravd och tog … Continued