Floraväktardag Ramsvik

posted in: Rapporter | 0

Ett tappert gång samlades måndagen den 1 juli för att kolla rödlistade arter vid Grosshamn på Ramsvikslandet.

En liten steril tuva av sjötåtel lämnade vi med hoppet att det skulle visa sig bli fler längre fram på säsongen.

I hällkar som fyllts med vatten efter några dagars regn bekantade vi oss med arter som rödlånke, fyrling och ävjebrodd och räknade in dem eller rättare sagt mätte, eftersom de små plantorna växte så tätt att vi bara kunde ange area.

Strandstarren fick vi ge upp eftersom kossorna ätit upp det mesta av den. Vi ägnade i stället mycket tid åt att fundera över hur vi skulle räkna in rödsäven som växte i ett brett bälte runt det dike som löper genom strandängen och som dessutom förekom på rikligt utefter stigen och i fuktiga partier här och där på ängen. Till slut räknade vi noggrant antalet strån med ax på några utvalda kvadratmeter och använde sedan GPS:en för att mäta arean. Vi kom något förvånade fram till att den stora strandängen hyste 1,25 miljoner fertila strån av rödsäv.

Ett par lokaler med loppstarr och ängsstarr hann vi också med innan vi avslutade med att titta till rosenrot och sumparv, sällsynta men ej rödlistade.