Kontroll av ostronörtlokaler

posted in: Rapporter | 0

Efter den gångna vintern med många hårda stormar och mycket högvatten, hade mycket tång blåst långt in på stränderna och låg i vissa utsatta lägen i tjocka lager. Vi blev oroliga för att ostronörten skulle ha blivit begravd och tog därför kontakt med Länsstyrelsen om att besöka lokalerna under tidig vår för att röja undan eventuell tång och strandskräp. Det blev bestämt att alla kända aktuella lokaler i Bohuslän skulle besökas. De som låg i skyddade områden åtog sig Länsstyrelsen och Kosterhavets nationalpark tog lokalerna kring Koster. På grund av mycket blåst och kallt väder dröjde det till in i maj innan vi besökt de sju lokaler som kom på vår lott.
Ingenstans var ostronörten hotad av tång, men en del strandskräp städades undan och på de lokaler vi besökte senast såg vi en del vackra spirande plantor.


Kornö kalv
  Lyse sn                 2012-05-20
Evastina Blomgren, Jan Artursson
Ingen tång behövde avlägsnas. Två fina plantor och lite smått på den nya platsen. På den äldre lokaler syntes ingenting.

Slängerumpan Kville sn  2012-05-07
Kjell Emanuelsson, Evastina Blomgren, Per Hammarström
Ingen tång behövde avlägsnas. Ingen planta upptäcktes. Här hittade dock Erland Svensson en liten planta den 5 juli.

Långeskär Kville sn             2012-05-07
Kjell Emanuelsson, Evastina Blomgren, Per Hammarström
Ingen tång behövde avlägsnas. 12 nyss uppkomna plantor upptäcktes.

Vrakholmen Kville sn         2012-05-07
Kjell Emanuelsson, Evastina Blomgren, Per Hammarström
Ingen tång behövde avlägsnas. Två nyss uppkomna plantor upptäcktes.    Den 5 juli såg Erland Svensson här 3 fina, blommande exemplar.

Långeskär Tanum sn         2012-05-02
Ingela Sörqvist, Evastina Blomgren
Ö om Långeskärsbågen: Ingen tång behövde avlägsnas. Lite skräp städades undan.
En planta upptäcktes. En eller två plantor sågs här av Atto Rottier  i början av juli. Bild till vänster.

V om Långeskärsbågen: Ingen tång behövde avlägsnas. 16 små plantor upptäcktes.

Ramsö Tjärnö sn
Skall besökas av Kent Wilhelmsson

Vanarna Tjärnö sn                2012-04-
Kent Wilhelmsson
Ingen tång utan i stället stora mängder uppspolad sten täckte växtplatsen. Inga spår av några plantor.