Resultat av Floraväkteri 2020

Detta egendomliga Corona-år liknar inget annat i väldigt många avseenden. Floraväkteriet har i stort sett bedrivits av enskilda floraväktare och inga gemensamma aktiviteter har anordnats. Trots detta har vi tillsammans besökt 1161 lokaler för rödlistade arter under 2020, vilket betyder att floraväktarna i Bohuslän i år rapporterat från nästan 400 fler floraväktar-lokaler än förra året.
Till stor del beror detta på att många arter har tillkommit på Rödlistan i år, en del av dem relativt vanliga och lättfunna som svinrot och glasört. Detta har naturligtvis medfört att många nya floraväktarlokaler skapats.
Som framgår av tabellen nedan är det Tjörn som står för nästan hälften av alla floraväktar-besök i Bohuslän i år. Det är den entusiastiske och flitige Stig Ingvarsson som gått in med liv och lust för att utforska floran i sitt närområde. Just nu har han tagit på sig att undersöka möjliga lokaler för dansk stensöta. Artbestämningen tar sin tid vid mikroskopet men arbetet går framåt.

Floraväktarbesök i Bohuslän 2020
KommunNTVUENCRRH/S   Totalt
Öckerö1740012
Göteborg5350013
Kungälv372830068
Lilla Edet620008
Stenungsund191940042
Tjörn3391145460513
Orust113491030175
Lysekil361520053
Uddevalla8421300108
Sotenäs85251004124
Munkedal101120023
Tanum12602020
Strömstad010102
Bohuslän747301971241161

Förutom Tjörn är det Orust, Uddevalla och Sotenäs kommuner som står för de flesta rapporterna i år. Där har fler floraväktarbesök rapporterats än under 2019. Förmodligen beror detta på att man gått ensam och harvat i sin närhet, nu när Coronan tvingat de flesta att undvika kollektivtrafik och folksamlingar.
Sorgebarnen bland kommunerna är de tre största och nordligaste i landskapet: Munkedal, Tanum och Strömstad. Detta är ingenting vi kan skylla på epidemin. Det beror helt och hållet på att skaran av floraväktare har decimerats. Sedan Henrik Dalgaard i Strömstad avlidit, finns i denna stora kommun bara två relativt oerfarna floraväktare. I den till ytan största kommunen, Tanum, finns bara en floraväktare kvar och i Munkedal är förhållandet ungefär likadant. Under innevarande år har det på grund av pandemin varken varit lämpligt att ordna läger eller gemensamma aktiviteter i vidsträckta skogslandskap och skärgårdar, som kräver småbåtar som vi numera har dålig tillgång till. Det är här i norr som vi har den stora utmaningen som vi på något sätt måste försöka bemästra.

Detta betyder inte att vi  i södra delen av landskapet kan slå oss till ro. På något sätt måste vi under nästa år engagera fler floraväktare, eftersom vi alla blir äldre. Förhoppningsvis kan vi även då gå ut några stycken tillsammans i naturen och besöka floraväktarlokaler och uppleva det stora undret, när naturen vaknar.
Alla ni som bidragit till att vi trots problemen med pandemin har nått ett bra resultat i år skall ha ett stort tack och vi hoppas naturligtvis på bättre tider även om det inte ser så hoppfullt ut just nu.
I år har ju också, som några av er antagligen redan vet, Floraväktarna blivit utsedda till Årets Miljöhjältar av Naturvårdsverket, så sträck på er alla hjältar och ta nya tag när det så småningom våras i markerna.

Hälsningar och tack till alla er miljöhjältar från

Evastina

Resultat av Floraväkteri 2019

Tyvärr har floraverksamheten i Bohuslän gått lite på sparlåga under det här året.
Det finns framför allt två viktiga orsaker till detta. Den ena är att vi har förlorat flera av de flitigaste floraväktarna genom sjukdom och död, samtidigt som alla har blivit äldre. Framför allt syns detta tydligt på resultaten i de stora kommunerna Tanum och Strömstad. Själv gick jag i väggen med jobbet med Hälsinglands Flora och har inte riktigt orkat med att få fart på det hela.
En del nya floraväktare har ändå kommit till, men de har inte båtar i samma utsträckning som de äldre och det är svårare att få med dem ut i tassemarkerna. Vi har ändå fått en ny floraväktare som verkligen har satt fart på det hela. Det syns på resultaten i Tjörns kommun.
Vi gjorde en satsning på hedjohannesört, som förekommer i två skogsområden i landskapet, det ena i Stenungsund – Kungälv och det andra i Sotenäs kommun. Där besöktes sammanlagt 118 lokaler och på de flesta ställena var resultatet positivt.
En del andra arter har också varit föremål för gemensamma satsningar. Dit hör sandviol, ängsgentiana och kustgentiana och där har resultatet varit gott. Framför allt kustgentianan har haft ett mycket bra år.
Som framgår av tabellerna behöver vi göra satsningar framför allt i de stora kommunerna Munkedal, Tanum och Strömstad under kommande år och vi kommer att satsa på många gemensamma utflykter dit och dessutom försöka hyra in oss några dagar på lämpliga platser.
Tips om sådana lokaliteter mottages tacksamt.
Snart kommer vi att få den nya rödlistan och då är det väl dags att börja planera, hur vi nu skall göra det i corona-tider. Vi har ett planerat floraväktarmöte bestämt till 19 april, men det är ju inställt. Vi kan åtminstone tänka på att vänta till i maj, då vi ju säkert bör ha den nya rödlistan. Om inte annat kan vi ju i vår ensamhet begrunda denna och försöka planera lite själva och kanske besöka några lokaler på egen hand.

Evastina

Inför Floraväkteriet 2019

I år skall vi förhoppningsvis besöka minst lika många lokaler som förut och det vore väldigt värdefullt om vi kunde titta till många av de lokaler där ingen varit på många år. Som hjälp att upptäcka lokaler i dina hemtrakter har du nytta av de kommunlistor som du kan hämta här. Klicka bara på kommunens namn nedan så får du hem en uppdaterad excel-lista på de lokaler som finns i din kommun och resultatet av de besök som hittills gjorts. Skriv ut den eller spara den hellre på datorn. Du kan naturligtvis plocka hem flera av listorna.

Öckerö 2019             Göteborg-2019             Kungälv 2019         Lilla Edet 2019

Stenungsund 2019   Tjörn 2019                   Orust 2019             Uddevalla 2019

Lysekil 2019             Sotenäs 2019              Munkedal 2019       Tanum 2019

Strömstad 2019

Hittar du något som inte stämmer så kontakta mig på adressen evastina.blomgren@gmail.com.

I kommunlistan anges lokalens ID, som ser ut ungefär så här OB-Kun-0832, där OB står för O län, Bohuslän och Kun är förkortning av kommunens namn och slutligen de 4 siffrorna är ett löpnummer.
En del lokaler har ett enklare nummer t.ex. Lys-135. Det är en gammal lokal från vår inventering, som inte är besökt som floraväktarlokal. Om du besöker en sådan och skall rapportera behöver den precis som en helt ny lokal ett riktigt lokal-ID. Ett sådant kan bara jag ge den, så du får rapportera lokalen till mig. Det gör du enklast genom att använda blanketten som du kan hämta här genom att klicka på namnet Blankett för nyfynd.

Ändra XXx i rubriken till dina initialer. Det är bara det som står under Uppgifter om lokalen, som jag behöver för att kunna ge dig ett ID, som jag skriver in under den röda rubriken. Uppgifter om fyndet kan vara bra för dig att fylla i, så du har allt där när du skall lägga in på Artportalen. När du skickar filen ändrar du XXx i filnamnet till dina initialer. När du får tillbaka filen av mig heter den antagligen nr 2, eftersom det nu för tiden är svårt att skicka tillbaka en fil med samma namn. Lägg nu in alltsammans på Artportalen, så är det klart. När du hittar fler nya lokaler är det bara att fylla på i samma fil, så har man så småningom alla nya lokaler i samma fil.

Årsmöte och uppstart 2019

Kallelse till kombinerat årsmöte och floraväktarmöte söndagen den 7 april kl. 11.00 på HSO-center i Uddevalla. Fika serveras från 10.30.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuteras och planeras årets floraväkteri.

Saltmålla i Västra Götalands län 2018

I Artportalen finns 150 floraväktarlokaler för saltmålla registrerade i Sverige. Av dessa ligger 54, dvs. drygt en tredjedel, i Bohuslän. I västgötadelen av Göteborgsområdet finns dessutom en lokal. Bohusläns floraväktare har därför ett speciellt ansvar för att hålla utvecklingen för denna art under uppsikt.

För att få en uppfattning av det aktuella läget för saltmållan i landskapet beslöt vi att under 2018 inventera samtliga kända saltmållelokaler i landskapet. Se resultatet i denna rapport sammanställd av Tore Mattsson och Olle Molander.

Floraväkteri 2018

Evastina har inte lyckats få fram tabeller ur Artportalen enligt föregående år, som går att lita på. Därför redovisas inga tabeller för 2018.

Floraväkteri 2017

Sedan vår inventering av landskapet Bohuslän avslutades då vår landskapsflora kom ut 2011, har Föreningen Bohusläns Flora ägnat sig åt att övervaka lokaler för rödlistade arter. Här nedan finns en sammanställning av de floraväktarbesök vi gjort under 2017. Tack för det alla aktiva floraväktare!

Floraväktarbesök 2017
KommunNTVUENCRRH/S   Totalt
Öckerö311106
Göteborg3900012
Kungälv222260050
Lilla Edet010001
Stenungsund012003
Tjörn34314609120
Orust444462096
Uddevalla172600043
Lysekil253780272
Sotenäs54291109103
Munkedal4671200119
Tanum95661111174
Strömstad14420222
Bohuslän35734295423821

Som jämförelse följer tabellen som visar det totala antalet lokaler vi kände till i Bohuslän 2017. Den ger oss en fingervisning om att det finns mycket kvar att göra. Väldigt många lokaler finns runt om i vårt landskap och väntar på besök.

Totalt antal lokaler för rödlistade arter 2017Andel
KommunNTVUENCRRH/S   Totaltbesökta
Öckerö1025511601743%
Göteborg1321386202784%
Kungälv37536170108076%
Lilla Edet696612001471%
Stenungsund985866102231%
Tjörn3463671151574416%
Orust682502908512877%
Uddevalla37327936006886%
Lysekil290234474858312%
Sotenäs4201745943268915%
Munkedal179219320043028%
Tanum877563793429158211%
Strömstad355300863087793%
Bohuslän429833166059597841110%

År 2017 har varit ett dåligt år för floraväkteriet framför allt i södra delen av landskapet. Där är det egentligen bara i Kungälv, som floraväkteriet har fungerat. I norr ser det bättre ut med undantag för Strömstad, där vi saknar Henrik Dalgaard.

I Munkedals kommun ordnade vi ett läger under 5 dagar i juli. Sammanlagt 8 deltagare deltog, varav några oerfarna floraväktare. Vi besökte 93 lokaler, de flesta inte besökta på länge. Eftersom det är en avfolkningsbygd så var resultatet nedslående, endast 19 återfynd gjordes. Framför allt slåtterfibbla och slåttergubbe var försvunna från sina gamla lokaler som var kraftigt igenväxta. Detta enda läger har som synes satt spår i statistiken.

På Tjörn har det varit en glädjande utveckling med flera nya flitiga floraväktare som sett till att kommunen hamnat på andra plats med 16 % av lokalerna besökta.