Dvärghäxört är en av de arter det kan vara intressant att få rapport om från nya lokaler

Säkert kommer du då och då göra intressanta fynd när du är ute i vår omväxlande natur. De trivialt vanliga arterna finns naturligtvis på många fler platser än de angivna i vår inventering och det skall inte göras någon större affär av detta. Däremot finns det många mindre vanliga och till och med sällsynta eller av annan anledning intressanta växter som kan påträffas på nya lokaler. Dessa bör rapporteras in på ”Artportalen” eller tala med någon i vår styrelse.

Gäller det en rödlistad art så skicka in uppgifterna till Roger Gahnertz för att få ett Externid, se under ”Floraövervakning” och ”Rapportera”.

Blad av Grönpyrola

När du ändå är ute i markerna, glöm inte bort grönpyrola, årets växt 2022. I Bohusläns Flora kan du läsa om dess förekomst i landskapet. Läs om hur du kan rapportera den på Svenska Botaniska Föreningens hemsida (länk i listan t.h.).