Säkert kommer du då och då göra intressanta fynd när du är ute i vår omväxlande natur. De trivialt vanliga arterna finns naturligtvis på många fler platser än de angivna i vår inventering och det skall inte göras någon större affär av detta. Däremot finns det många mindre vanliga och till och med sällsynta eller av annan anledning intressanta växter som kan påträffas på nya lokaler. Dessa bör rapporteras in på ”Artportalen” eller tala med någon i vår styrelse.

Gäller det en rödlistad art så skicka in uppgifterna till Roger Gahnertz för att få ett Externid, se under ”Floraövervakning” och ”Rapportera”.

Fokusarter 2023

För 2023 är fokusarterna för Bohusläns del platt- och rödsäv. Sanddraba har ännu ej hittats i landskapet. Plattsäv är funnen på 14 lokaler, från Lysekil och norrut till Strömstad. Rödsäv är funnen på 121 lokaler, spridda längs kusten i hela landskapet. Uppskatta antalet florala strån och rapportera i Artportalen.

Årets växt 2023

SBF:s (Svenska Botaniska Föreningen) växt i år är kärrspira Pedicularis palustris. I Sverige finns det tre underarter. Det räcker att rapportera den i Artportalen på artnivå om man inte är säker på underart. Kärrspira är funnen i hela landskapet. Uppskatta antalet plantor och ta gärna ett foto.

Kärrspira