Utförd inventering

Inför vår landskapsflora samlade vi faktauppgifter inte bara i fält utan även i herbarier och på bibliotek. En översikt av det faktaunderlag som lagts in i vår databas syns här till höger.
Nedanför finns en redovisning av de växtfynd som är gjorda i landskapet, med uppdelning i olika grupper av växter.

Vill du veta mer om Bohusläns växtvärld, florans förutsättningar i olika biotoper, landskapets förändring och inte minst olika arters utbredning så kan du läsa det i boken Bohusläns Flora, som du kan beställa på sidan Böcker.
I boken berättar vi också hur inventeringen gått till och inte minst om hur roligt vi haft under tiden vi jobbat med inventeringen.

 

Antal arter funna i Bohuslän förr och nu