Föreningen Bohusläns Flora bildades på våren 1993 med syfte att inventera inför en ny landskapsflora för Bohuslän. Arbetet har pågått sedan dess och Bohusläns flora släpptes den 10 september 2011 på Bohusläns museum i Uddevalla. Som en första del av floran gavs Botaniska utflykter i Bohuslän ut 2006. Denna bok slutsåldes men har nu nytryckts och båda böckerna finns att köpa i bokhandeln och direkt från föreningens ombud. Mer om våra böcker och hur du kan köpa dem kan du läsa på särskild sida.

Årsmöte 2020 och 2021

Söndag 22 augusti klockan 11.00 på Bengalos veranda i Ramseröd i Udevalla (intill P-platsen för Ramseröds naturreservat)
Ta med dig fika och lunch så du klarar en heldag. Efter mötet besöker vi Ramseröds naturreservat
Om mötet behöver ställas in pga. Corona-läget kommer vi att skriva det på hemsidan senast 2021-07-20 

 

Sedan inventeringen blivit klar har vår verksamhet delvis ändrats. Vi kommer att arbeta mera med floraövervakning än förr. Även kompletteringsinventeringar kommer att göras och vi hoppas kunna engagera oss mer i ren naturvård. Läs mer om dessa verksamheter på tillämpliga sidor. Mer detaljer under fliken Floraövervakning/Övervakning av rödlistade arter.

Föreningen Bohusläns Flora hanterar dina personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens krav avseende ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet samt lagringsminimering.Läs mer här om hur vi hanterar detta.

Vill du bli medlem och på så sätt stötta vår verksamhet eller på annat sätt hjälpa till, kontakta redaktören och kassören Bo Eriksson, eller betala in medlemsavgiften 50,- SEK för enskild eller 75,- SEK för familj direkt på föreningens PlusGiro 7 09 60-0. Välkommen!