Nyhet! Flora Pater Noster. Se vidare under fliken Böcker

 

Föreningen Bohusläns Flora bildades på våren 1993 med syfte att inventera inför en ny landskapsflora för Bohuslän. Arbetet har pågått sedan dess och Bohusläns flora släpptes den 10 september 2011 på Bohusläns museum i Uddevalla. Som en första del av floran gavs Botaniska utflykter i Bohuslän ut 2006. Denna bok slutsåldes men har nu nytryckts och båda böckerna finns att köpa i bokhandeln och direkt från föreningens ombud. Mer om våra böcker och hur du kan köpa dem kan du läsa på särskild sida.

Sedan inventeringen blivit klar har vår verksamhet delvis ändrats. Vi kommer att arbeta mera med floraövervakning än förr. Även kompletteringsinventeringar kommer att göras och vi hoppas kunna engagera oss mer i ren naturvård. Läs mer om dessa verksamheter på tillämpliga sidor. Mer detaljer under fliken Floraövervakning/Övervakning av rödlistade arter.

Föreningen Bohusläns Flora hanterar dina personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens krav avseende ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet samt lagringsminimering.Läs mer här om hur vi hanterar detta.

Vill du bli medlem och på så sätt stötta vår verksamhet eller på annat sätt hjälpa till, kontakta redaktören och kassören Bo Eriksson, eller betala in medlemsavgiften 50,- SEK för enskild eller 75,- SEK för familj direkt på föreningens PlusGiro 7 09 60-0. Välkommen!

Från årsmötet 22 augusti 2021

I samband med årsmötet som hölls vid Ramseröd i Uddevalla avtackades Evastina Blomgren för hennes gedigna insatser under de 28 år som hon varit föreningens ordförande. Hon var också en av dem som bildade föreningen och igångsatte landskapsfloraprojektet. Till ny ordförande efter Evastina valdes Lasse Jonsson.
Som ett litet tecken på medlemmarnas uppskattning av det förtjänstfulla arbetet överlämnades en pipvas i svenskt tenn till henne vid mötet. Blomgren torde hålla den fylld med blommor.

Evastina Blomgren med den vid årsmötet överlämnade pipvasen