Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn? Blommande hagar eller granskog och asfalt? Igenväxning av öppna marker går med rasande fart och skogsbetet har upphört. Föreningen Bohusläns Flora vill uppmärksamma eldsjälar som gör stora insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden. Föreningen instiftade därför 2016 ”Mångfaldspriset”, som skall delas ut en gång/år. Mer om detta kan du läsa på Stadgar för mångfaldspriset.

Förslag på pristagare
Vi vill be dig vara uppmärksam på vad du ser i markerna och gärna komma med förslag på pristagare för kommande års Mångfaldspris. Förslag skall vara oss tillhanda senast 1 april. Förslaget skall innehålla markägarens eller organisationens namn, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter, så vi kan besöka det föreslagna området under sommaren. Vi ser med spänning och intresse fram mot ditt/dina förslag.

Mångfaldspriset 2023 samt pris till Kjell Emanuelssons minne

Förutom det ordinarie mångfaldspriset, delades det i år också ut ett pris till Kjell Emanuelssons minne. Prisutdelningen hölls den 22 oktober i Tanumshede i samband med kommunens hållbarhetsvecka.

Mångfaldspriset gick i år till Sara och Gunnar Philipson som under lång tid vårdat och bevarat landskapet på Trossö-Kalvö-Lindö. Dessa öar har en lång historia som kulturmarker och som följd av detta hyser många olika arter. Sara och Gunnars insatser med skötsel och djurhållning gör att dessa kulturmarker kan leva vidare.

Lena Köllerström och Sara Philipsson

Priset till Kjell Emanuelssons minne gick till Lena Köllerström. Lena har under många år upprätthållit det traditionella bruket av djurhållning på öar. Med skötsel och djurhållning har det skapat fina förutsättningar för en stor artrikedom.

Kjell Emanuelsson var en mycket duktig naturvårdare och botanist och gjorde betydande insatser för den biologiska mångfalden bland annat tillsammans med Lena.

Efter prisutdelningen berättade Patrik Wingård från Västkuststiftelsen om den verksamhet som bedrivs i skärgården.

Mångfaldspriset 2022

Priset gick i år till Ole Aasheim som förvaltar markerna på Ramsön i Stenungsunds kommun. Ramsön tillhör ett av de bäst bevarade kulturlandskapen i Bohuslän med betesmarker, slåtterängar, vallar och gärdesgårdar.

Prisutdelningen hölls den 6:e oktober i Bohusläns museum och Ole fick tillfälle att berätta om sitt mångåriga arbete och engagemang på Ramsön. Avslutningvis höll Jan Uddén ett uppskattat föredrag om den biologiska mångfalden. Västkuststiftelsen visade också sin uppskattning för Ole´s insatser genom att överräcka en blomsterbukett.

Mångfaldspriset 2018

Föreningen för Kulturmark i Göteborg genomför årligen slåtter på ett antal ängar i anslutning till forntida bosättningar och gravfält på Hisingen och bidrar på detta sätt till bevarandet av den biologiska mångfalden i dessa tätortsnära marker. Föreningen Bohusläns Flora har därför beslutat tilldela 2018 års mångfaldspris på 10 000:- till Föreningen för Kulturmark.

Ett antal av föreningens medlemmar samlades lördagen 31 augusti 2019 till slåttergille vid Gossbydal på Hisingen. Vid en paus i slåtterarbetet överlämnade ordföranden i Föreningen Bohusläns Flora Evastina Blomgren prischecken till Stina Andersson, sekreterare i Föreningen för Kulturmark.

Mångfaldspriset 2017

Detta pris gick till Uno Holmberg för driften av gården Änga på Härön i Tjörns kommun. De välskötta markerna här tillhör Västkustens finaste och mest värdefulla kulturmarker
Prisutdelningen skedde den 18 mars 2018 på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. En stor publik hade mött upp för att se Uno motta priset, och höra honom berätta om sitt 25-åriga arbete på gården. Han fick också en vacker blomsterbukett av Västkuststiftelsen, som haft stor nytta av samarbetet med Uno.
Ingemar Jonasson, som under lång tid dokumenterat öns natur, visade bilder och berättade om det fina objektet. Den populära Tjörnduon Knut & Maria bjöd på uppskattad underhållning med Taubevisor och annat.

Pristagaren Uno Holmberg med priset som han just mottagit av föreningens ordförande Evastina Blomgren
Pristagaren Uno Holmberg med priset som han just mottagit av föreningens ordförande Evastina Blomgren
Vy över de fina kulturmarkerna kring Änga på Härön
Vy över de fina kulturmarkerna kring Änga på Härön

Mångfaldspriset 2016

Priset för 2016 gick till en mycket välförtjänt och tacksam lantbrukare, Roland Rydén på gården Västra Röd på södra Orust, som har levt upp till arvet från tidigare generationers arbete med att hålla markerna öppna och betade för att bevara den biologiska mångfalden. En riktig pärla i hans marker är den lilla ön Brattholmen i Halsefjorden. Den finns med i Botaniska utflykter i Bohuslän (nr 83).

Prisutdelningen ägde rum på Bohusläns museum den 19 mars 2017. Det var Stefan Edman som delade ut priset och han gav också ett föredrag om bohuslänsk natur.

Brattholmen i Halsefjorden hyser många skyddsvärda arter
Brattholmen i Halsefjorden hyser många skyddsvärda arter

Mångfaldspristagaren 2016 Lokaltidningen STO