Tore Mattsson tar belägg av ett intressant björbär

Björnbär anses av de flesta som svåra att artbestämma, Men det behöver inte vara så. I Bohuslän är antalet björnbärsarter inte särskilt stort och dessutom tillhör den övervägande delen av buskarna några få, vanliga arter.

I ett försök att göra detta virrvarr av taggbuskar mer överskådligt har jag tagit fram en serie bilder med förklarande text och utbredningskartor. Bilderna visar några få men bra artspecifika karaktärer hos alla de äkta björnbär och krypbjörnbär som förekommer i Bohuslän, Dalsland och Göteborgsområdet. Först visas ett fåtal vanliga arter, därefter ett något större antal relativt vanliga och sist alla de i landskapet ovanliga arterna och hybriderna. Tanken med detta är att man i normala fall snabbt ska kunna komma fram till rätt art, och bara i undantagsfall behöver gå genom alla bilderna för att komma på vad det är.

Om du inte lagt in bilderna i din Smartphone utan måste ta med dig material hem till datorn för bestämning ska du tänka på att:

  1. Välja ut ett skott som ser typiskt ut
  2. Skära av och ta med en bit av årsstammens mittersta del med två-tre blad.
  3. Skära av och ta med ett par blomskott, helst försedda med både blomknoppar, utslagna blommor och omogna frukter.

Ibland träffar man på buskar av krypbjörnbär som inte stämmer med någon av arterna på bilderna. Det kan då vara fråga om hybrider mellan krypbjörnbär och hallon eller blåhallon. Rapportera alla sådana fynd, liksom övriga fynd av ovanliga arter till mig! Jag är tacksam om du då också pressar de belägg du tagit. I mån av tid kan jag även försöka kontrollbestämma andra björnbärsbelägg som du pressat.

Tore Mattsson

Här kan du ta del av Tores kunskaper om bohuslänska björnbär. Hämta hans redogörelse Guide till björnbären i och kring Bohuslän.
Bilden ovan visar Tore med franskt björnbär, en ovanlig art med känd världsutbredning franska centralmassivet och Bråtö utanför Edshultshall.