Artportalen

Artportalen är en databas som sköts av Artdatabanken, dit man kan rapportera alla fynd av växter och djur. En särskild avdelning av denna stora databas är avsedd för Floraväkteriet.

Som registrerad floraväktare kan du rapportera in dina iakttagelser från besökta förut kända lokaler direkt i floraväktardelen av Artportalen. Om du finner en rödlistad art på en ny lokal måste floraväktarsamordnaren lägga in den med lokalnamn och koordinater. Då får lokalen sitt unika nummer, som ser ut ungefär så här: OB-Lys-0432, där OB står för O län, Bohuslän och Lys är en förkortning av kommunens namn, i detta fall Lysekil. Siffrorna i slutet är en löpande numrering. Det är detta Lokal-ID som identifierar lokalen, och vid senare rapporter från denna lokal identifieras lokalen antingen genom detta Lokal-ID eller genom sitt unika namn.
Om du alltså finner en ny lokal för en rödlistad art skall du alltså ge lokalen ett namn och meddela detta tillsammans med så noggranna koordinater som möjligt till roger.gahnertz@telia.com.
Det kan till en början kännas lite svårt att lägga in rapporter på Artportalen, men efter lite träning går det lätt. Det bästa är att göra färdigt rapporten direkt när man kommer hem från sin utflykt.
Vid våra träffar för floraväktare tränar vi på inläggning och tar upp de problem man kan råka ut för.

För att underlätta om du funnit en ny lokal kan du här ladda hem en excelfil Blankett för nyfynd 2, som du kan ha lagrad i din dator och fylla i när du funnit en ny lokal. Nödvändiga fält är markerade med rött. Mejla den sedan till Roger, som lägger in lokalen i Artportalen och skickar tillbarka filen med det nya ID-numret. Sedan kan du lägga in ditt besök på lokalen.