Floraväktarläger 2012

posted in: Rapporter | 0

I månadsskiftet juni-juli samlades ett 15-tal floraväktare till träff på Ramsvikslandet. Förläggningen var en gammal militärbarack vid Grosshamn, som tidigare varit övningsfält för I17.

Första dagen (lördag) deltog 14 personer. Glädjade nog hade vi med oss två entusiastiska barn, som svarade för återväxten. Efter inkvartering började vi inomhus med lite teori kring rödlistade arter och om besök på lokaler i allmänhet. Därefter besökte vi lokaler för de 11 rödlistade arterna i närheten. Klotgräset stod under vatten och sjötåteln syntes inte till (för tidigt?) men vi såg granspira, loppstarr, ängsstarr, rödlånke, ävjebrodd, dvärglin (massor pyttesmå), knutört (få och ännu mindre), strandstarr och rödsäv.

Vi diskuterade hur de olika arterna bör räknas, vad man kan ha för hjälpmedel, vad man bör ha med sig ut i fält och liknande.

Efter besök i Hunnebostrand för lunch åkte vi till Haby och tittade på månlåsbräken och engelsk fetknopp. Räkningen (uppskattning av area) av engelsk fetknopp visade sig vara knepig. Grupperna kom till ganska olika resultat och vi diskuterade olika tillvägagångssätt för att göra bedömningen säkrare.

Ytterligare utflykter för att bekanta sig med arterna gjordes under kvällen.

Söndag morgon började med ihållande regn. Några deltagare tillkom och andra hade försvunnit, så vi var 13 personer. Förmiddagen ägnades åt GPS-användning ihop med kartor på datorn. Olle Molander och Jonny Andersson visade hur man kunde överföra data (framför allt way-pointer) mellan dator och GPS och många fick hjälp med inställningar av GPS-erna. När detta var klart och vi ätit lunch, sken solen vackert och räkning av loppstarr, ängsstarr och ävjebrodd tog vid i mindre grupper, nu med utmärkta resultat.

Dagen avslutades med besök på några spektakulära lokaler i närheten: blingon besågs och den rödlistade bågstarren besöktes på sin förmodligen rikaste lokal i Bohuslän.