Floraväktarna

Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som bevakar våra hotade kärlväxter genom återkommande besök på deras växtplatser. Floraväkteriet engagerar både blomstervänner och professionella botanister  ̶  unga som gamla. Gemensamt är att alla har ett intresse av att bevara våra sällsyntaste växter men också våra blomsterrika miljöer. Att vara floraväktare är stimulerande och trevligt. Man kommer ut tillsammans med andra naturintresserade och får rika naturupplevelser och vänner för livet.Det är inte svårt och alla är välkomna att hjälpa till.

Syftet med floraövervakningen är att notera förekomsten av hotade kärlväxter och bedöma tillståndet på deras växtplatser, följa förändringar, rapportera årets resultat och gjorda insatser samt att informera markägare och berörda myndigheter.

Floraväktarna är i allmänhet organiserade länsvis, men vårt stora län har gjort det praktiskt att istället använda de gamla landskapen som rapportområden. Vår uppgift är alltså att besöka lokaler för rödlistade arter i landskapet Bohuslän.

Bli floraväktare

Vi är i stort behov av nya floraväktare. Tycker du att det verkar intressant och kan tänka dig att delta i vår verksamhet, så kontakta floraväktarsamordnare roger.gahnertz@telia.com.

Under tidig vår kommer vi att ha ett antal träffar inomhus för utbildning (program och tid kommer senare) och utomhus för praktiska övningar och förhoppningsvis kommer vi också att tillsammans hinna med att göra en del kompletteringar i dåligt besökta trakter. Håll utkik dels på denna hemsida dels på Facebookgruppen Botanik i Väst som kommer att köra igång i vår.

OBSERVERA! För närvarande fungerar inte länken i sidomenyn till Övervakning av rödlistade arter. Vill du komma åt den sidan får du peka på Floraövervakning i den gröna menyn, så hittar du en fungerande länk.