Naturen är inte statisk. Floran förändras ständigt och mycket har hänt både under inventeringstiden och efteråt. Flera fynd av nya arter för landskapet har gjorts sedan BOHUSLÄNS FLORA kom ut. Vi planerar ett supplement om några år, där vi kommer att redovisa fynd dels av helt nya arter, dels av nya lokaler för intressanta arter. 

Här nedan följer några bilder och en uppräkning av för landskapet nya arter som ej kommit med i floran.

I april 2021 gjorde Lars Ferm, Kungälv, ett intressant fynd av raggarv Cerastium brachypetalum vid Bohus fästning. På lokalen fanns endast ett exemplar men då Uno Unger och Erik Ljungstrand var på besök på Fästningsholmen några dagar efteråt fann de en stor lokal med raggarv 150 m SV om Lars Ferms lokal.

Raggarv (VU) är närmast funnen i nordvästra Skåne och i Östergötland.

Korsmåra Cruciata laevipes i skalgrustäkt vid Sunna i Klövedals sn (Ingemar Jonasson)
Vit mursenap Diplotaxis erucoides på Backaplan i Göteborg (Erik Ljungstrand)
Röd andmat Lemna turionifera på Mollön i Mollösunds sn (Erik Ljungstrand)
Lundgamander Teucrium scorodonia i hamnen i Mollösund (Eva Andersson)
Sidenört Asclepias syriaca på Havskurentippen i Uddevalla (Anders Svenson & Erik Ljungstrand)
Himmelsöga Lycianthes rantonnetii på Havskurentippen (Erik Ljungstrand) på dagen för boksläppet

Perumalva Fuertesimalva peruviana på Tagenetippen (Birgitta Alfredsson)

BokarvÄven detta år (2012) ramlar nya arter in. Två ytterligare arter som är nya för landskapet hittades av Erik Ljungstrand under Lars Arvidssons exkursion till Älgön den 27 maj, nämligen
Bokarv Stellaria neglecta i den stora lunden
Backfryle Luzula divulgata söder om ljungheden

Det allra vackraste nyfyndet gjorde Erik Ljungstrand den 4 juni 2012 på Älgön: Hedjungfrulin Polygala serpyllifolia. Arten är ny inte bara för Bohuslän utan för Sverige. Finns i Danmark och Erik har letat efter den hos oss i flera år. Trägen vinner!

DSC_0010Även vandringar på De Vilda Blommornas Dag kan bjuda på nyheter. 17 juni fann Tore Mattsson och Olle Molander vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius i Hålta gamla trädgård i Morlanda socken. Här finns sedan förut torta Cicerbita alpina och i Fries kartotek anges även åkerbär Rubus arcticus från denna gamla trädgård. Den senare har inte återfunnits. Någon har uppenbarligen för längesedan planterat nordliga arter på lokalen.

Återigen slog Erik till. Under en rekognosceringstur inför den årliga ruderatexkursionen fann han den 5 september rundmynta Mentha suaveolens på Munkegärde soptipp i Kungälv.

På själva ruderatexkursionen var det dags igen med en ny art för Bohuslän, nämligen vinterkyndel Satureja montana på Munkegärde soptipp. Även denna gång var det Erik som fann den.

Kvastgullris
Kvastgullris
Euphorbia paralias, fetbladstörel
Fetbladstörel

I juli 2014 var det dags igen. Kvastgullris Euthamia graminifolia blev funnen på gamla varvsområdet i Uddevalla i början av månaden av Per Magnusson. Detta var tredje fyndet i Sverige. Arten är nord-amerikansk och det är okänt hur den kommit till växtplatsen.

Aimon Niklasson, Eva Falk och Evastina Blomgren fann i början av september 2014 oberoende av varandra en ny art för Sverige på havsstranden vid Grosshamn på Ramsvikslandet. Fetbladstörel Euphorbia paralias, en sydlig art, tidigare funnen på Lista i Norge, hade tydligen förts med storm söderifrån till den aktuella stranden. Om den kommer att överleva vintern är oklart.