Detta är en testsida för att se hur text och bild kan läggas in. Slåttergubben har minskat ordentligt på många håll och den har inte återfunnits på många av lokalerna från början av inventeringen. Här nedan är i alla fall ett präktigt exemplar från årets floraövervakning

En annan art som däremot har haft ett bra år under 2014 år Granspira. Flera nya lokaler har registrerats under året.