GranspiraFloraväktarläger 9-11 maj på Ramsvikslandet

Det är ganska gott om rödlistade arter i närheten av det gamla militära övningsfältet vid Grosshamn och vi har möjlighet att bo i en kvarlämnad militärbarack. Förläggningen är enkel med våningssängar och utedass. Det finns köksutrustning men inte rinnande vatten. För dem som övernattar fixar vi gemensamt frukost, mellanmål och kvällsmat. Lunch äter vi förmodligen på något enkelt näringsställe.
Vi kommer att delas upp i grupper, där vi blandar erfarna