Floraväktarläger i Tanum 2015

posted in: Aktuellt | 0

Greby 2015 BHelgen 1-2 augusti genomfördes floraväktarlägret i Tanum. Vi utgick från Tanums camping vid Vitlycke, där några av oss bodde. Tjuvstart gjordes redan på fredagen med bland annat besök på lokaler för skogsklocka och ryl. Greby gravfält besöktes och det tog en stund att räkna alla slåttergubbar och slåtterfibblor, som tyvärr var överblommade. Men många var de: nära 700 slåttergubbar och 34 slåtterfibblor.

De andra dagarna besökte vi i grupper olika
lokaler i trakten.

Tillsammans besökte vi 63 lokaler för rödlistade arter.

 

Campanula cervicarea, skogsklocka
Campanula cervicarea, skogsklocka

Facit blev 28 lokaler, där arten återfanns, 32 ej återfunna och 3 nyupptäckta lokaler. Det är

framför allt slåttergubbe man inte återfinner, eftersom de gamla lokalerna ofta inte längre hävdas.
Allra roligast tyckte vi nog ändå att det var att återfinna skogsklocka på två lokaler.

.