Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn? Blommande hagar eller granskog och asfalt? Igenväxning av öppna marker går med rasande fart och skogsbetet har upphört. Föreningen Bohusläns Flora vill uppmärksamma eldsjälar som gör stora insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden. Föreningen instiftade därför 2016 ”Mångfaldspriset”, som skall delas ut en gång/år. Mer om detta kan du läsa på Stadgar för mångfaldspriset.

Förslag på pristagare
Vi vill be dig vara uppmärksam på vad du ser i markerna och gärna komma med förslag på pristagare för kommande års Mångfaldspris. Förslag skall vara oss tillhanda senast 1 april. Förslaget skall innehålla markägarens eller organisationens namn, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter, så vi kan besöka det föreslagna området under sommaren. Vi ser med spänning och intresse fram mot ditt/dina förslag.

Utdelning av 2017 års Mångfaldspris

Detta pris går till Uno Holmberg för driften av gården Änga på Härön i Tjörns kommun. De välskötta markerna här tillhör Västkustens finaste och mest värdefulla kulturmarker. Välkomna till prisutdelningen!

Söndagen den 18 mars kl 14-16. Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Ingemar Jonasson, som under lång tid dokumenterat öns natur visar bilder.
Den populära Tjörnduon Knut & Maria underhåller.  Fri entré.

Vy över de fina kulturmarkerna kring Änga på Härön
Vy över de fina kulturmarkerna kring Änga på Härön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångfaldspriset 2016

Fjolårets pris gick till en mycket välförtjänt och tacksam lantbrukare, Roland Rydén på gården Västra Röd på södra Orust, som har levt upp till arvet från tidigare generationers arbete med att hålla markerna öppna och betade för att bevara den biologiska mångfalden. En riktig pärla i hans marker är den lilla ön Brattholmen i Halsefjorden. Den finns med i Botaniska utflykter i Bohuslän (nr 83).

Prisutdelningen ägde rum på Bohusläns museum den 19 mars 2017. Det var Stefan Edman som delade ut priset och han gav också ett föredrag om bohuslänsk natur.

Brattholmen i Halsefjorden hyser många skyddsvärda arter
Brattholmen i Halsefjorden hyser många skyddsvärda arter

Mångfaldspristagaren 2016 Lokaltidningen STO