Sedan vår inventering av landskapet Bohuslän avslutades då vår landskapsflora kom ut 2011, har Föreningen Bohusläns Flora ägnat sig åt att övervaka lokaler för rödlistade arter. Här nedan finns en sammanställning av de floraväktarbesök vi gjort under 2016. Det är något färre besök än föregående år, men vi har ändå varit rätt flitiga. Tack för det alla aktiva floraväktare!

 

 

Floraväktarbesök 2016
KommunNTVUENCR   Totalt
Öckerö58173078
Göteborg19230143
Kungälv251137073
Lilla Edet182310051
Stenungsund21717045
Tjörn02014034
Orust4351301125
Uddevalla37192058
Lysekil557780140
Sotenäs58209188
Munkedal451010
Tanum83561510164
Strömstad1477129
Bohuslän43533615314938

 

Som jämförelse följer tabellen som visar det totala antalet lokaler vi kände till i Bohuslän 2016. Den ger oss en fingervisning om att det finns mycket kvar att göra. Väldigt många lokaler finns runt om i vårt landskap och väntar på besök.

Totalt antal lokaler för rödlistade arter 2016Andel
KommunNTVUENCR   Totaltbesökta 2016
Öckerö935112115750%
Göteborg871086220321%
Kungälv22722870152614%
Lilla Edet526410012640%
Stenungsund604263016527%
Tjörn2412275645286%
Orust54831383594913%
Uddevalla23721335048512%
Lysekil24814841344032%
Sotenäs33214158353416%
Munkedal1251593203163%
Tanum6683578730114214%
Strömstad38618994286974%
Bohuslän3304224064777626815%
Andel besökta
lokaler 201613%15%24%18%15%

 

I år skall vi förhoppningsvis besöka minst lika många lokaler som förut och det vore väldigt värdefullt om vi kunde titta till många av de lokaler där ingen varit på många år. Som hjälp att upptäcka lokaler i dina hemtrakter har du nytta av de kommunlistor som du kan hämta här. Klicka bara på kommunens namn nedan så får du hem en uppdaterad excel-lista på de lokaler som finns i din kommun och resultatet av de besök som hittills gjorts. Skriv ut den eller spara den hellre på datorn. Du kan naturligtvis plocka hem flera av listorna.

Öckerö 2017             Göteborg-2017             Kungälv 2017         Lilla Edet 2017

Stenungsund 2017   Tjörn 2017                   Orust 2017             Uddevalla 2017

Lysekil 2017             Sotenäs 2017              Munkedal 2017       Tanum 2017

Strömstad 2017

Hittar du något som inte stämmer så kontakta mig på adressen evastina.blomgren@gmail.com.

I kommunlistan anges lokalens ID, som ser ut ungefär så här OB-Kun-0832, där OB står för O län, Bohuslän och Kun är förkortning av kommunens namn och slutligen de 4 siffrorna är ett löpnummer.
En del lokaler har ett enklare nummer t.ex. Lys-135. Det är en gammal lokal från vår inventering, som inte är besökt som floraväktarlokal. Om du besöker en sådan och skall rapportera behöver den precis som en helt ny lokal ett riktigt lokal-ID. Ett sådant kan bara jag ge den, så du får rapportera lokalen till mig. Det gör du enklast genom att använda blanketten som du kan hämta här genom att klicka på namnet Blankett för nyfynd.

Ändra XXx i rubriken till dina initialer. Det är bara det som står under Uppgifter om lokalen, som jag behöver för att kunna ge dig ett ID, som jag skriver in under den röda rubriken. Uppgifter om fyndet kan vara bra för dig att fylla i, så du har allt där när du skall lägga in på Artportalen. När du skickar filen ändrar du XXx i filnamnet till dina initialer. När du får tillbaka filen av mig heter den antagligen nr 2, eftersom det nu för tiden är svårt att skicka tillbaka en fil med samma namn. Lägg nu in alltsammans på Artportalen, så är det klart. När du hittar fler nya lokaler är det bara att fylla på i samma fil, så har man så småningom alla nya lokaler i samma fil.