Årsmöte och uppstart 2019

Kallelse till kombinerat årsmöte och floraväktarmöte söndagen den 7 april kl. 11.00 på HSO-center i Uddevalla. Fika serveras från 10.30.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuteras och planeras årets floraväkteri.

Saltmålla i Västra Götalands län 2018

I Artportalen finns 150 floraväktarlokaler för saltmålla registrerade i Sverige. Av dessa ligger 54, dvs. drygt en tredjedel, i Bohuslän. I västgötadelen av Göteborgsområdet finns dessutom en lokal. Bohusläns floraväktare har därför ett speciellt ansvar för att hålla utvecklingen för denna art under uppsikt.

För att få en uppfattning av det aktuella läget för saltmållan i landskapet beslöt vi att under 2018 inventera samtliga kända saltmållelokaler i landskapet. Se resultatet i denna rapport sammanställd av Tore Mattsson och Olle Molander.

 

 

Floraväkteri 2018

I år skall vi förhoppningsvis besöka minst lika många lokaler som förut och det vore väldigt värdefullt om vi kunde titta till många av de lokaler där ingen varit på många år. Som hjälp att upptäcka lokaler i dina hemtrakter har du nytta av de kommunlistor som du kan hämta här. Klicka bara på kommunens namn nedan så får du hem en uppdaterad excel-lista på de lokaler som finns i din kommun och resultatet av de besök som hittills gjorts. Skriv ut den eller spara den hellre på datorn. Du kan naturligtvis plocka hem flera av listorna.

Öckerö 2018             Göteborg-2018             Kungälv 2018         Lilla Edet 2018

Stenungsund 2018   Tjörn 2018                   Orust 2018             Uddevalla 2018

Lysekil 2018             Sotenäs 2018              Munkedal 2018       Tanum 2018

Strömstad 2018

Hittar du något som inte stämmer så kontakta mig på adressen evastina.blomgren@gmail.com.

I kommunlistan anges lokalens ID, som ser ut ungefär så här OB-Kun-0832, där OB står för O län, Bohuslän och Kun är förkortning av kommunens namn och slutligen de 4 siffrorna är ett löpnummer.
En del lokaler har ett enklare nummer t.ex. Lys-135. Det är en gammal lokal från vår inventering, som inte är besökt som floraväktarlokal. Om du besöker en sådan och skall rapportera behöver den precis som en helt ny lokal ett riktigt lokal-ID. Ett sådant kan bara jag ge den, så du får rapportera lokalen till mig. Det gör du enklast genom att använda blanketten som du kan hämta här genom att klicka på namnet Blankett för nyfynd.

Ändra XXx i rubriken till dina initialer. Det är bara det som står under Uppgifter om lokalen, som jag behöver för att kunna ge dig ett ID, som jag skriver in under den röda rubriken. Uppgifter om fyndet kan vara bra för dig att fylla i, så du har allt där när du skall lägga in på Artportalen. När du skickar filen ändrar du XXx i filnamnet till dina initialer. När du får tillbaka filen av mig heter den antagligen nr 2, eftersom det nu för tiden är svårt att skicka tillbaka en fil med samma namn. Lägg nu in alltsammans på Artportalen, så är det klart. När du hittar fler nya lokaler är det bara att fylla på i samma fil, så har man så småningom alla nya lokaler i samma fil.

 

Floraväkteri 2017

Sedan vår inventering av landskapet Bohuslän avslutades då vår landskapsflora kom ut 2011, har Föreningen Bohusläns Flora ägnat sig åt att övervaka lokaler för rödlistade arter. Här nedan finns en sammanställning av de floraväktarbesök vi gjort under 2017. Tack för det alla aktiva floraväktare!

Floraväktarbesök 2017
KommunNTVUENCRRH/S   Totalt
Öckerö311106
Göteborg3900012
Kungälv222260050
Lilla Edet010001
Stenungsund012003
Tjörn34314609120
Orust444462096
Uddevalla172600043
Lysekil253780272
Sotenäs54291109103
Munkedal4671200119
Tanum95661111174
Strömstad14420222
Bohuslän35734295423821

Som jämförelse följer tabellen som visar det totala antalet lokaler vi kände till i Bohuslän 2017. Den ger oss en fingervisning om att det finns mycket kvar att göra. Väldigt många lokaler finns runt om i vårt landskap och väntar på besök.

Totalt antal lokaler för rödlistade arter 2017Andel
KommunNTVUENCRRH/S   Totaltbesökta
Öckerö1025511601743%
Göteborg1321386202784%
Kungälv37536170108076%
Lilla Edet696612001471%
Stenungsund985866102231%
Tjörn3463671151574416%
Orust682502908512877%
Uddevalla37327936006886%
Lysekil290234474858312%
Sotenäs4201745943268915%
Munkedal179219320043028%
Tanum877563793429158211%
Strömstad355300863087793%
Bohuslän429833166059597841110%

 

År 2017 har varit ett dåligt år för floraväkteriet framför allt i södra delen av landskapet. Där är det egentligen bara i Kungälv, som floraväkteriet har fungerat. I norr ser det bättre ut med undantag för Strömstad, där vi saknar Henrik Dalgaard.

I Munkedals kommun ordnade vi ett läger under 5 dagar i juli. Sammanlagt 8 deltagare deltog, varav några oerfarna floraväktare. Vi besökte 93 lokaler, de flesta inte besökta på länge. Eftersom det är en avfolkningsbygd så var resultatet nedslående, endast 19 återfynd gjordes. Framför allt slåtterfibbla och slåttergubbe var försvunna från sina gamla lokaler som var kraftigt igenväxta. Detta enda läger har som synes satt spår i statistiken.

På Tjörn har det varit en glädjande utveckling med flera nya flitiga floraväktare som sett till att kommunen hamnat på andra plats med 16 % av lokalerna besökta.